Sofia Bowen Center

- Боуен сесия

Боуен сесията протича на тихо място, при наличието на минимални външни смущения и продължава обикновено 45-60 мин.

Директно върху кожата или през тънки дрехи терапевтът прави серия от нежни, прехвърлящи мускулните влакна, движения в точно определени точки.

Между всяка серия движения се спазва пауза от няколко минути, по време на която протичат оздравителните процеси.

По време на процедурата тялото се освобождава от натрупания стрес и навлиза в дълбоко ниво на релаксация, не е изключено дори пациентите да се унесат.

Този процес подпомага да се активира парасимпатиковата доминанта и да се стимулира имунната система: тялото започва оздравителното лечение.