Sofia Bowen Center

- Презентация

Техниката Боуен е холистична мануална терапия, това означава, че въздейства на всички функции в тялото едновременно като ползва вродената му способност да се самолекува.

Терапевтът подава сигнал към нервната система, чрез серия от нежни, прехвърлящи мускулните влакна, движения в точно определени точки. Между всяка серия движения се спазва пауза от няколко минути, по време на която тялото реагира на стимулацията.

Тази техника въздейства върху Вегетативната нервна система, контролираща огромна част от функциите на тялото. Целта е тялото да се приведе от симпатикова (напрегната) в парасимпатикова (отпуснатост и възстановяване) доминанта, като по този начин се активират лековитите функции и се постига окончателен оздравителен ефект върху последиците от травматичния дисбаланс и/или нараняванията.

За разлика от други мануални терапии, при които се правят коригиращи интервенции, Боуен терапията деликатно привежда тялото в режим на самовъзстановяване и саморегулиране, чрез действията на практикуващия. Терапията всъщност представлява лековито съобщение до организма, което активира възстановителния му капацитет. Тя няма никакви протижопоказания и е напълно безвредна за приложение при всеки случай. Това е така, защото организмът е интелигентен „механизъм”, който никога не би си причинил увреждане.