Sofia Bowen Center

- Защо се предпочита техниката Боуен?

Когато се нараните или травмирате тялото, най-често усещате болка или дисбаланс в жизнените функции на организма.

В някои случаи травмата частично остава като създава последващи болки, дискомфорт, ограничения.

В случаите на мускулно-скелетни увреждания на опорно – двигателния апарат (като резултат от физическа травма) с терапията се повишават скоростта и степента на възстановяване. При наличие на стари частично излекувани травми, които все още ограничават подвижността или причиняват хронична болка с Боуен техниката се постигат изключително добри резултати: увеличаване на двигателната свобода и функционалност на тъканите на засегнатото място, значително намаляване или напълно изчезване на остатъчните болки, активно възстановяване и балансиране на целия организъм...

На второ място техниката се ползва за регулиране на всички вътрешноорганни процеси и за лекуване на широк кръг заболявания. Тя стимулира имунната система, регулира жизнените функции и хомеостазата (физиологичното равновесие), балансира всички вътрешни процеси, което лекува нововъзникнали остри здравословни проблеми или води до изчезването на стари хронични заболявания на физическо, психическо, ментално и емоционално ниво. С техниката Боуен се освобождава натрупания в организма стрес, тя е прекрасно средство и за профилактика.

Тъй като всичко в тялото е свързано, дисбалансът в която и да е от системите (породен от каквито и да е причини), води до нарушаване или промяна във функциите и в други системи или органи. Лечението на вътрешноорганните проблеми и възстановяването на нарушената функционалност естествено ще доведе до подобряване на психо-емоционалня статус и ще подобри стандарта на живот.

Техниката може да се използва и като допълнение на конвенционалната медицина, за постигане на още по-добри и бързи резултати от предписаното Ви лечение. Тя усилва ефекта от основното лечение и ускорява процеса на възстановяване. Добре се комбинира с хомеопатия.
Препоръчваме единствено да се избягва едновременното прилагане на Боуен техниката с други мануални терапии и въздействия (като акупунктура, акупресура, физиотерапия, масажи и т.н.).

Запомнете, че практически за тялото няма ограничение в степента на подобрение, дори когато традиционната медицина не предлага адекватно лечение.